Skru ned

Skru Ned – Baggrund 6.12.2011

I 2025 skal København være Co2 – neutral. Ambitiøse mål – som kun kan realiseres ved en fælles og lokal forankret indsats. Opvarmning er en af de helt store energislugere. Et område hvor den enkelte borger kan gøre en væsentlig spareindsats med rette vejledning.

Skru Ned-vejledningen er udarbejdet af Natur & Miljøgruppen i Vanløse Lokaludvalg i tæt samarbejde med Vanløse Grundejersammenslutning. Udgivelsen, som er finansieret af Vanløse Lokaludvalg, skal ses som et pilotprojekt, der gerne skal bane vejen for samarbejde mellem Fjernvarmeudbyder, kommunale instanser, tekniske skoler samt lokale aktører og netværk om udarbejdelse af relevant og sammenhængende vejlednings- og oplysningsmateriale til borgerne.

For at kunne bruge de mange fjernvarmeanlæg mest effektivt, skal brugerne ikke kun have vejledning, men også overskuelig viden og indsigt alt efter deres tekniske formåen. – Hvad har de brug for at vide for at kunne styre deres anlæg, og hvor skal de inddrage fagfolk.

Det første udkast til Skru Ned-vejledningen blev afprøvede af forskellige brugere.

Deres tilbagemeldinger ændrede udformning væsentligt. – Vejledningsmateriale skal ses med brugernes øjne.

Efter trykning af 4.000 eksemplarer til uddeling i Vanløse, er den nu udgivet i 10.000 eksemplarer i Amager Øst og Vest, og Brønshøj-Husum overvejer også at udgive den. – En sammenhængende justerings- og fejlfindingsvejledning er åbenbart en mangelvare. Efter udgivelsen har vi søgt efter en bedre liste til fejlfinding og afhjælpning.

Den bedste vi har fundet er: Go energi.dk – tjekliste for varmeanlæg, men også her er der mangler.

Ved gennemgang af 1.500 anlæg var kun 80 justeret korrekt. Flere havde nyligt fået et VVS-eftersyn. – Når anlægget justeres rigtigt, kan der gennemsnitligt spares 10 % på varmeforbruget uden at sænke stuetemperaturen. Ved rettelser af fejl i anlægget og montering af elektroniske radiatortermosrater, kan der spares yderligere 15-20 %. I over 50% af tilfældene var ekspansionsbeholderen en del af – eller hele problemet. Et undervurderet og underbelyst område i de mange vejledningsmaterialer, som vi har gennemgået.​

Hvis ekspansionsbeholderen er defekt eller trykket er forkert, kan det bevirke, at der ofte skal fyldes vand på anlægget, eller at der hele tiden kommer luft i radiatorerne. Der kommer for lidt varme, og den når ikke ud i de sidste radiatorer.


En beholder, der er for lille, giver nogle af de samme problemer, hvilket ofte overses ved tilbygning og nye gulvvarmeanlæg, hvor større beholdere er nødvendige. Dette ”klares” ofte ved, at der indsættes en ekstra pumpe. – En dårlig og ineffektiv løsning.

Det korrekte tryk måles uden vand i ekspansionsbeholderen. Mange anlæg mangler afspærringsventiler på begge sider af beholderen, hvilket bevirker at hele radiator-anlægget skal tømmes
for vand, før målingen kan foretages. Den springes ofte over.

Det kan blive bedre, hvis alle parter samarbejder.

Per Stengade, Natur & Miljø, Vanløse Lokaludvalg,
ps@perstengade.dk27 11 81 40